วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ  นายนิพนธ์   นามสกุล  ปุสสวงษ์
ชื่อเล่น   ครูพน
ภูมิลำเนา   ราชบุรี
ตำแหน่ง  ครู
สอน  วิชาดนตรี  โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ
e-mail : niponmusic07@gmail.com


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น