วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555


           จากความเดิมในเรื่องที่ผ่านมาเนียงอัปสรา  ปรากฏว่าผมเองได้ไปพบเรื่องราวของโรงเรียนอนุรักษ์สอนดนตรีโบราณโดยเฉพาะเครื่องสายเขมรโบราณ  ของโรงเรียนที่ชื่อ  "ศิลปะเขมรอมตะ"  ของประเทศกัมพูชา   โดยโรงเรียนแห่งนี้ได้มีการรวบรวมเหล่าบรรดาผู้มีความสามารถในทางดนตรีเขมรโบราณที่กำลังจะสูญหาย    กลับมารื้อฟื้นถ่ายทอดแก่ลูกหลานในชุมชนได้สืบต่อ   

ดูเพิ่มเติมจาก   http://www.oknation.net/blog/print.php?id=142759

ประวัติโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ

      ในปี พ.ศ.2519 สมัยรัฐบาล ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรี  นายธงชัย ยงสุนทร สมาชิกสภาจังหวัดราชบุรี ได้ปรึกษาหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเจ้าอาวาสวัดปราสาทสิทธิ์ คือท่านพระครูประสาทรัตนกิจ เพื่อขอสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลขึ้น ณ ตำบลประสาทสิทธิ์ ท่านเจ้าอาวาสจึงได้มอบที่ดินของวัด จำนวน 43 ไร่เศษ เพื่อใช้ก่อสร้างโรงเรียน


อ่านเพิ่มเติม  (ประวัติโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ)

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ  นายนิพนธ์   นามสกุล  ปุสสวงษ์
ชื่อเล่น   ครูพน
ภูมิลำเนา   ราชบุรี
ตำแหน่ง  ครู
สอน  วิชาดนตรี  โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ
e-mail : niponmusic07@gmail.com